alg voorwaarden

 

 

 

 

 

HONDENOPVANG JOY

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Algemene voorwaarden - versie 2014.1.30

 

Art 1 Algemeen

Art 2 Verplichtingen/rechten Hondenopvang JOY

Art 3 Verplichtingen eigenaar van de hond(en)

Art 4 Aansprakelijkheid

Art 5 Betaling

Art 6 Alg. Kennisgeving

 

 

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met JOY.

1.1 De wederpartij – diegene die opdracht geeft tot het uitlaten van de hond(en) - wordt in het navolgende aangeduid als de eigenaar.

1.2 Hondenopvang JOY is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel centraal Gelderland onder nummer 09162266.

 

2. VERPLICHTINGEN/RECHTEN JOY

2.1 JOY laat honden in groepen gedurende de gehele dag uit op een daarvoor omheinde wei.

2.2 JOY verplicht zich zorgvuldig te handelen m.b.t. de veiligheid en het welbevinden van de honden.

2.3 In geval van calamiteiten schakelt JOY zonodig de dierenarts in, de kosten hiervoor zijn voor de eigenaar van de hond.

2.4 JOY behoudt zich het recht voor om tijdens zeer slechte weersomstandigheden, ten gevolge van sneeuw of gladheid, of ziekte af te zien van het uitlaten van de honden.

JOY geeft dit tijdig door aan de eigenaar zodra sprake is van een dergelijke omstandigheid.

2.5 JOY behoudt zich het recht voor om de honden dagopvang/service tijdelijk op non actief te zetten in verband met (zomer)vakantie.

JOY dient de (zomer)vakanties en cursusdagen minimaal twee weken vooraf mede te delen aan de eigenaar.

2.6 JOY werkt niet in weekenden en op officiële feestadagen.

2.7 JOY behoudt zich het recht voor honden te weigeren en of de overeenkomst tussentijds te beeïndigen. De reden daarvan zal zij, indien daarom verzocht wordt, aan de eigenaar meedelen.

2.8 JOY heeft geen mogelijkheid een hond die niet bij anderen kan, bijv. door loopsheid, op te vangen.

 

3. VERPLICHTINGEN EIGENAAR

3.1. De eigenaar zorgt ervoor dat de hond jaarlijks de coctail- en de kennelhoest inenting ontvangt, u dient bewijs hiervan te kunnen overleggen.

3.2 De eigenaar is WA verzekerd.

3.3 Dagen waarop de hond uitgelaten dienst te worden, moet miminaal twee dagen van te voren aan JOY doorgegeven worden.

3.4 De eigenaar heeft bij het intakegesprek alles over het verleden van de hond verteld.

3.5 De hond wordt niet aan vreemden meegegeven tenzij dat is doorgegeven.

3.6 De hond dient tussen de daarvoor afgesproken tijd te worden opgehaald. Na deze tijd is dat niet meer mogelijk. De kosten die hieruit voortvloeien worden bij de eigenaar in rekening gebracht.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 JOY is niet aansprakelijk voor de geleden schade aan u en/of uw hond(en) in welke vorm dan ook.

4.2 Wanneer uw hond(en) medische hulp behoeft tijdens aanwezigheid bij JOY, dan wordt onze eigen dierenarts ingeschakeld. De kosten die hieraan zijn verbonden, komen voor de rekening van de eigenaar.

 

5. BETALING

5.1 De kosten voor de uitlaatkaart dienen vooraf contant betaald te worden.

5.2 Indien de rekening na 15 dagen niet voldaan is, volgt er een herinnering met 10% verhoging, na 30 dagen volgt een tweede herinnering met een verhoging van 20% van het verschuldigde bedrag.

5.3 De eigenaar dienst een plotselinge afzegging uiterlijk een werkdag voor het uitlaten van de hond(en) door de geven aan JOY. Voor het afzeggen van de maandagdienst dient het de vrijdag ervoor te geschieden. Indien de eigenaar niet heeft afgezegd en JOY tevergeefs een plaats bezet heeft gehouden dan wordt er een volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht.

5.4 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, welke de eigenaar moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor de rekening van de eigenaar.

 

6. ALG KENNISGEVING

6.1. De uitlaatkaart is maximaal 12 weken geldig, met uitzondering van vakantie, ziekte of loopsheid van uw hond.

6.2 Wanneer u zónder een bericht langer dan 5 weken uw hond niet op de afgesproken dagen brengt, wordt u automatisch uit het klantenbestand verwijderd. Voor een nieuwe intrede dient u zich opnieuw aan te melden en kan de hond op de wachtlijst worden geplaatst.

6.3 Geef uw hond niet te veel eten voordat hij bij JOY komt, dit vanwege een verhoogd risico voor maagdraaiing.

6.4. Op de dagopvang lopen de honden los. Hoewel het sporadisch voorkomt kan het toch gebeuren dat uw hond een, wat wij noemen, "gat in de broek" oploopt. Dit kan komen door het spelen met elkaar, het blijven hangen aan takken of in de sommige gevallen behoort een bijtwondje tot de mogelijkheden als er een stoeipartijtje plaatsvindt.

6.5 Aan fouten in alle vormen van schrijven door JOY kunt u geen rechten ontlenen.

6.6 Wanneer u het intakeformulier heeft ingevuld en ondertekend, gaat u automatisch accoord met deze reglementen en geeft u daarbij aan deze te hebben gelezen en begrepen.

6.7 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist JOY. Beroep daarop is mogelijk.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

www.hondenopvang-joy.nl . Copyrights 2015 . Algemene voorwaarden .